Výhody napínaných stropů

Inovativní řešení, nízké náklady, minimální náročnost.

Napínané stropy versus stropy sádrokartonové

Designová úprava stropů je při celkové rekonstrukci interiéru často opomíjena. Ale právě obyčejný a nezajímavý bílý strop může negativně ovlivnit dojem z celého, jinak krásného, interiéru. Díky moderním technologiím již ale není úprava stropu žádným velkým problémem.

Zasloužily se o to především speciální napínané stropy, jež se v současné době těší stále se zvyšující popularitě. Napínané stropy jsou dodávány v nepřeberném množství barevných variant a umožňují také aplikaci zvláštních barevných vzorů. Snadno tak můžete do místnosti instalovat strop, který podtrhne celkový vzhled místnosti. Výhoda napínaných stropů ovšem nespočívá pouze v té designové stránce, ale je zde také mnoho jiných faktorů, díky kterým jsou jiné technologické postupy, v čele například s klasickými sádrokartonovými stropy, daleko vzadu.

Napínané stropy spolehlivě překrývají všechny nedokonalosti klasického stropu.

Napínané stropy jsou vyráběny ze speciálního materiálu, kterým je tenké vyztužené kompoziční plátno s podvojnou impregnací polymerními směsmi. To znamená, že se mohou napínané stropy chlubit velkou pevností a odolností, proti mechanickému poškození. Napínané stropy vám také pomůžou v případě, že máte nad sebou sousedy, kterým zřejmě nestačí malá vana a čas od času vás zkrátka vytopí. 1 m2 napínaného stropu je schopen udržet až 100 litrů vody. Při tomto tlaku dochází k deformaci stropu, která se ovšem po odstraněný vody opět ztratí a strop tak získá svůj původní tvar. Žádné škody neutrpí ani potisk napínaného stropu. Nečeká vás tedy žádné malování, nic. Jistě si dokážete představit, jak by asi dopadl obyčejný sádrokartonový strop, po podobném přívalu vody. Je samozřejmé, že ani ta sebe více znečištěná voda neovlivní barvu napínaného stropu, jelikož jsou napínané stropy vyráběny ze zcela nesajícího materiálu.

Kromě vody jsou napínané stropy odolné také proti ohni a splňují nejpřísnější požadavky požární bezpečnosti, což je potvrzeno Certifikátem požární bezpečnosti. Certifikovaná je také další pozitivní vlastnost napínaných stropů – jejich ekologická nezávadnost. Napínané stropy je možno instalovat do jakýchkoliv vnitřních prostor. Napínané stropy také nemají žádný stálý zápach.

Opakem odolnosti proti žáru je mrazuvzdornost. Napínané stropy odolávají teplotám až do -50°C a je tedy možno instalovat je do nevytápěných prostor. Napínané stropy také přispívají k tepelné izolaci místnosti.

Napínané stropy mají 12ti letou garanci na barevnou stálost.

Garance barevné stálosti napínaného stropu je celých 12 let. Po tuto dobu je také zaručeno, že nedojde k žádnému mechanickému poškození, jako jsou například nejrůznější praskliny, změna tvaru apod. Aby jste si udělali trochu představu, u sádrokartonových stropů se garance výdrže pohybuje maximálně do tří let. Poté se začínají objevovat prasklinky a sádrokartonový strop je nutno opravovat. Což zahrnuje také následné bílení nebo lakování celého podhledu.

Vzhledem k tomu, že jsou napínané stropy montovány na speciální konstrukci, dochází také ke spolehlivému překrytí všech nedokonalostí klasického stropu. Napínané stropy se dají instalovat v libovolném odstupu od stropu, od tří do několika desítek centimetrů. Napínané stropy jsou proto velmi vhodné i ke snižování stropu.

V porovnání s klasickými sádrokartonovými stropy je neoddiskutovatelnou výhodou napínaných stropů také rychlejší montáž. Pokud vezmeme v úvahu plochu cca 100 až 150 m2, s libovolným počtem přepážek, pak, při dodržení všech doporučených technologických postupů, zabere montáž sádrokartonových stropů přibližně 3 – 4 týdny. Napínanými stropy vybavíte stejnou plochu během pouhých 5 – 7 dní. S dobou, kterou montáž zabere, jsou také úzce spjaty náklady na dopravu materiálu, které jsou v případě montáže napínaných stropů několikanásobně nižší. A na závěr ještě jedna, rovněž velmi podstatná výhoda napínaných stropů, oproti sádrokartonu – každý jistě ví, kolik prachu a nepořádku vzniká při montáži sádrokartonových stropů. Následný úklid této spouště také nezabere zrovna málo času. U napínaných stropů vás nic podobného nečeká a vše se bude odehrávat za mnohem větší čistoty. Pokud chcete vidět naše předešlé realizace, jděte na stránku reference.

Tímto výčtem výhod nekončíme, pro další informace nás můžete kdykoliv kontaktovat.